Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym.

Dlaczego i w jakim celu szkoły współpracują ze środowiskiem lokalnym? Jakie są korzyści tej współpracy?