Społeczność szkolna - kto ją tworzy?

Kto i w jaki sposób tworzy społeczność szkolną? Rola rodziców w budowaniu pozytywnych relacji ze szkołą.