Rola szkoły we współczesnym świecie.

Jaką rolę dzisiaj pełni szkoła? Współczesne wyzwania edukacji i wychowania.