Szkoła i jej potrzeby finansowe.

Jak finansowane są szkoły i na co wydatkują pieniądze ze swojego budżetu.